Komunikat

Szanowni Państwo

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Sympozjum „Protezoplastyka rewizyjna stawów” organizowanym w dniach 5-7 listopada 2015 roku w Ustroniu.

Program naukowy Sympozjum obejmuje całokształt problematyki związanej z zabiegami rewizji endoprotez stawowych. Wiodąca tematyka obejmuje: niestabilność pooperacyjną endoprotez, zaburzenia biomechaniki stawowej, złamania okołoprotezowe, infekcje pooperacyjne oraz zagadnienia związane z osteoporozą w protezoplastyce stawowej. Podczas Sympozjum odbędą się sesje pielęgniarskie przeznaczone dla pielęgniarek operacyjnych oraz epidemiologicznych.

Do udziału w Sympozjum zaprosiliśmy grono wybitnych autorytetów, żywiąc ogromną nadzieję, że ich wystąpienia oraz głosy w dyskusjach uświetnią nasze wydarzenie. Podczas części warsztatowej uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami operacyjnymi.

 

Mam ogromną nadzieję, że tak bogata tematyka stanowić będzie cykliczne spotkanie wszystkich lekarzy ortopedów oraz pielęgniarek zajmujących się protezoplastyką stawową.

Żywię przekonanie, że z przyjemnością spędzą Państwo czas w Ustroniu, a wolne od obrad chwile pozwolą na poznanie walorów krajoznawczych i kulturalnych naszego regionu.

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

 

Hotel OLYMPIC

Hotel OLYMPIC****
ul. Grażyńskiego 10
43-450 Ustroń
tel. +48 33 854 43 33
www.hotelolympic.pl

Program

 

   5. listopada 2015r. (czwartek)
 17.00  Rozpoczęcie konferencji  
 17.00 – 18.00  Wykłady inauguracyjne  
 

Moderatorzy: W. Król, K. Olczyk, I. Łobejko

 1. Racjonalna antybiotykoterapia - co ona oznacza?
  W. Hryniewicz (Warszawa) (30 min)
 2. Planowanie realloplastyki stawu kolanowego
  J. Kowalczewski (Otwock) (30 min)
18.00 - 19.00  Wykłady wprowadzające  
 
 1. Kierunki rozwoju pielęgniarstwa operacyjnego w Polsce - integracja, profesjonalizm, bezpieczeństwo
  B. Dąbrowska (Białystok) (20 min)
 2. Prewencja zakażeń szpitalnych w świetle aktualnych przepisów prawnych 
  M. Malara (Katowice) (20 min)
 3. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne – wczoraj i dzisiaj 
  M. Synder (Łódź) (20 min)
 19.30   Kolacja   
6. listopada 2015 (piątek)
9.00 - 10.15

 Zakażenia w ortopedii

 
 

Moderatorzy: W. Hryniewicz, K. Słowiński, G. Ziółkowski

 1. Ortopeda i zespół operacyjny - w obliczu ekspozycji zawodowej na HBV, HCV i HIV

  B. Ochocka (Katowice) (15 min)

 2. Profilaktyka oraz etiologia zakażeń stawów
  G. Ziółkowski, I. Pawłowska, T. Bielecki (Sosnowiec) (15 min)

 3. Infekcje okołoprotezowe: teoria, praktyka kliniczna i aspekty ekonomiczne.
  I. Babiak, P. Małdyk, P. Pędzisz, J. Janowicz, M. Kulig (Warszawa) (15 min)

 4. Zasady skojarzonego leczenia infekcyjnych powikłań po alloplastyce biodra i kolana

  M. Kawecki, J. Glik (Siemianowice Śląskie) (15 min)
 5. Biomateriały jako potencjalne źródło zakażeń szpitalnych

  D. Rożkiewicz (Białystok) (15 min)
 
10.30 - 11.20  Osteoporoza  
 

Moderatorzy: P. Małdyk, K. Olczyk, M. Kaleta

 1. Osteoporoza - czy ten problem kliniczny dotyczy ortopedii 
  M. Synder (Łódź) (15 min)

 2. System zapobiegania złamaniom w Polsce
  E. Czerwiński (Kraków) (15 min)

 3. Nowoczesne podejście do diagnostyki i terapii osteoporozy
  W. Pluskiewicz (Zabrze) (20 min)

 
  Sesja lekarska  Sesja pielęgniarska
11.40 - 13.00

Powikłania po alloplastyce stawu biodrowego

Moderatorzy: J. Skowroński, M. Gzik, M. Pierchała

Pielęgniarstwo operacyjne

Moderatorzy: B. Dąbrowska, T. Bielecki, D. Siemiątkowska

 
 1. Złamania okołoprotezowe panewki stawu biodrowego – algorytm postępowania
  J. Blacha (Olsztyn) (20 min)
 2. Okołoprotezowe złamanie a obluzowanie komponentu udowego w protezoplastykach biodra.
  W. Przystupa, M. Bielecki (Białystok) (15 min)

 3. Taktyka postępowania w złamaniach okołoprotezowych po aloplastyce stawu biodrowego.
  B. Koczy, T. Stołtny, K. Baczyński, J. Pająk, K. Werner, M. Dugiełło, M. Szczęśniak, K. Ochocki, W. Gwóźdź, J. Wąsik, M. Mielnik, S. Czech (Piekary Śląskie) (15 min)

 4. Powikłania i technika operacji rewizyjnych po alloplastyce powierzchniowej stawu biodrowego.
  M. Mielnik, J. Hermanson, R. Faltus, G. Prajsnar, K. Głogowski, S. Czech, B. Koczy (Piekary Śląskie) (10 min)

 5. Złamania okołoprotezowe w doświadczeniu kliniki chirurgii urazowej.
  M. Gil, P. Rogala, K. Słowiński (Poznań) (10 min)

 6.  Rewizja panewki z zastosowaniem asymetrycznego implantu

  H. Hawranek, G. Wrzask, J. Hawranek (Zabrze) (10 min) 

 1. Narażenia zespołu operacyjnego podczas realloplastyk
  R. Grzebalska (Gdańsk) (15 min)
 2. Kapoplastyka stawu biodrowego – rola pielęgniarki operacyjnej
  M. Mika, I. Danecka (Piekary Śląskie) (15 min)
 3. Zastosowanie standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej w bloku operacyjnym ortopedii
  J. Borzęcka (Lublin), D. Siemiątkowska (Katowice) (15 min)

 4. ReTEP kyčle

  M. Kaucká, K. Harvotová (Orlova, Republika Czeska) (15 min)
 5. Sterylizacja implantów
  D. Kudzia-Karwowska (Katowice) (15 min)

 6. Stres okołooperacyjny pielęgniarek operacyjnych podczas zabiegu protezoplastyki stawów

  M. Zagrodnik, B. Kur, J. Bednarczyk (Sosnowiec) (15 min)

13.00-14.30 Obiad
   
  Sesja lekarska Sesja pielęgniarska
14.30-16.00

Powikłania po alloplastyce stawu kolanowego

Moderatorzy: J. Blacha, B. Koczy, T. Gajda

Pielęgniarstwo operacyjne i epidemiologiczne

Moderatorzy: B. Ochocka, G. Ziółkowski, D. Czechowska

 
 1. Problemy ubytków kostnych w jałowych obluzowaniach endoprotez kolan

  R. Skowroński, M. Bielecki (Białystok) (15 min)
 2. Dézovací hřeb Mutars jako jedno z definitivních řešení selhání TEP kolena

  T. Gongol, T. Knybel (Orlova, Republika Czeska) (15 min)
 3. Zastosowanie kołnierzy przynasadowych w protezoplastyce rewizyjnej stawu kolanowego
  M. Kaleta, T. Gajda, T. Bielecki (Sosnowiec) (15 min)
 4. Metody i techniki zaopatrzenia złamań okołoprotezowych stawu kolanowego.
  M. Mielnik, R. Faltus, J. Hermanson, G. Prajsnar, K. Głogowski, S. Czech, B. Koczy (Piekary Śl.) (15 min)

 5. Złamanie okołoprotezowe kolana w obluzowaniach implantu lub ograniczeniach ruchu.
  W. Przystupa, R. Skowroński (Białystok) (15 min)
 1. Proces szkolenia nowozatrudnionej pielęgniarki operacyjnej pod nadzorem mentora w Bloku operacyjnym ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  R. Rączka, K. Majka (Warszawa) (20 min)

 2. Nowatorskie rozwiązania na przestrzeni lat w rozwoju sterylizacji

  Z. Prażak (Katowice) (15 min)
 3. Rola pielęgniarki operacyjnej w profilaktyce zakażeń - Konsensus Filadelfijski
  J. Zegar, W. Marczyński, J. Białecki (Otwock) (15 min)

 4. Znaczenie higieny rąk w profilaktyce zakażeń szpitalnych
  R. Pawletko (Sosnowiec) (15 min)

 5. Przedoperacyjna kąpiel antyseptyczna, jako skuteczny element redukcji zakażeń miejsca operowanego
  D. Czechowska (Katowice) (15 min)

 6. Wyzwania pielęgniarstwa epidemiologicznego w nowoczesnej endoprotezoplastyce

  E. Kocur (Zabrze) (15 min)
16.00-16.30

 Przerwa kawowa

 

 
16.30 - 17.45

 Powikłania po alloplastyce stawu kolanowego

Moderatorzy: M. Jabłoński, M. Kawecki, M. Latalski

 
 1. Zastosowanie systemu PFC Sigma TC3 w endoprotezoplastyce pierwotnej i rewizyjnej kolana
  H. Hawranek, G. Wrzask, J. Hawranek (Zabrze) (15 min)
 2. Obrazy patomorfologiczne strefy „implant-kość” i „cement-kość” w obluzowaniu endoprotez w mikroskopii świetlnej, elektronowej i scaningowej.
  R. Skowroński, L. Zimnoch, J. Skowroński (Białystok) (15 min)

 3. Zmienność infekcji powikłanych ran po alloplastyce biodra i kolana. Leczenie przeciwbakteryjne

  J. Glik, M. Kawecki (Siemianowice Śląskie) (15 min)
 4. Zastosowanie kołnierza Burcha-Schneider`a w protezoplastyce rewizyjnej stawu biodrowego
  M. Wrotniak, T. Bielecki (Sosnowiec) (15 min)

 5. Skuteczność dezynfekcyjnej kąpieli przedoperacyjnej w kontekście aktualnych badań i zaleceń międzynarodowych 
  S. Gondek (15 min)
19.30  Kolacja  
 
 7. listopada 2015 (sobota)
9.00 – 11.30

 Warsztaty dla pielęgniarek i lekarzy

 1. "Nowości w endoprotezach stawu biodrowego"
  M. Młodzianowski (Warszawa)
  prezentacja organizowana przez firmę Massmedica dla pielęgniarek instrumentariuszek i lekarzy - SALA 1
 2. "Rewizja kolana przy użyciu systemów rewizyjnych Johnson&Johnson DePuy Synthes - SIGMA TC3 oraz S-ROM"
  J.M. Jaworski (Kraków)
  Warsztat organizowany przez  Johnson&Johnson DePuy Synthes dla pielęgniarek instrumentariuszek i lekarzy - SALA 2
12.00  Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów

 

 

 

Komitet Naukowy I Organizacyjny

Komitet Naukowy:

Dr hab. n. med. Ireneusz Babiak, Warszawa

Dr hab. n. med. Tomasz Bielecki, Sosnowiec

Prof. dr hab. n. med. Jan Blacha, Olsztyn

Mgr Dorota Czechowska, Katowice

Prof. dr hab. n. med. Edward Czerwiński, Kraków

Mgr piel. Barbara Dąbrowska, Białystok

Prof. dr hab. n. med. Szymon Dragan, Wrocław

Dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda, Lublin

Prof. dr hab. n. med. Marek Gzik, Gliwice

Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński, Lublin

Prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki, Siemianowice Śląskie

Dr hab. n. med. Bogdan Koczy, Piekary Śląskie

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski, Otwock

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Król, Zabrze

Dr hab. n. med. Michał Latalski, Lublin

Dr n. med.  Mirosława Malara, Katowice

Prof. dr hab. n. med. Andrzej  Małecki, Katowice

Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurkiewicz, Lublin

Dr n. med. Michał Mielnik, Piekary Śląskie

Dr n. med. Beata Ochocka, Katowice

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Sosnowiec

Mgr Danuta Siemiątkowska, Katowice

Prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński,  Białystok

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Słowiński, Poznań

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela, Rzeszów

Prof. dr hab. n. med. Marek Synder, Łódź

Dr hab. n. med. Marta Tarczyńska, Lublin

Dr n. przyr. Grzegorz Ziółkowski, Sosnowiec

Komitet Organizacyjny:

Mgr Dorota Czechowska, Katowice    

Marcin Pierchała, Sosnowiec            

Mgr Danuta Siemiątkowska, Katowice

 

 

INFORMACJE

DATA, MIEJSCE

Data

5-7 listopada 2015 rok

Miejsce

 

HOTEL OLYMPIC****
ul. Grażyńskiego 10
43 - 450 Ustroń
www.hotelolympic.pl

ORGANIZATOR

 

Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kontakt dla wystawców

it Medical Team Sp. z o. o.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
Anna Gromnicka tel. 500 333 969 email: biuro@itmedical.pl

Adres do korespondencji

it Medical Team Sp. z o. o.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
Jolanta Duda tel. 666 281 777 email: salve@itmedical.pl
Sabina Burdzińska tel. 502 318 888 email: office@itmedical.pl

 

Rejestracja

   

WCZESNA

OSTATECZNA

   

do 30 września 2015

od 1 października 2015

 

Lekarz specjalista

200 PLN

250 PLN

 

Student, Instrumentariuszka

100 PLN

150 PLN

 

Opłata zawiera

- udział w wykładach i warsztatach,
- materiały konferencyjne,
- certyfikat,
- wyżywienie

 

 

 

REJESTRACJA

 

 

 

Prosimy o przesyłanie artykułów poświęconych tematyce Symozjum na adres: salve@itmedical.pl

Spośród przesłanych artykułów recenzenci będą kwalifikować prace, które ukażą się w czasopiśmie The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, które stanowić będzie materiał zjazdowy.

SPONSORZY

 

Adres do korespondencji

itMedical Sp. z o. o.
ul. Piastowska 43, 43-300 Bielsko-Biała

Kontakt dla wystawców

itMedical Sp. z o. o.
Tel/fax +48 33 821 36 17
Jolanta Duda tel. 666 281 777 email:salve@itmedical.pl
Anna Gromnicka tel. 500 333 969 email: biuro@itmedical.pl
Lambros Katsanos tel. 508 777 191 email: marketing@itmedical.pl